Bouwrijpe kavels

Bouwrijpe kavels, met gesloten riolering. tel:8627055